Mój status eksperta potwierdzają liczne publikacje. Jestem autorem i współautorem 11 książek oraz ponad 100 artykułów publikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych oraz specjalistycznych (branżowych, eksperckich). Obok publikacji udzielam komentarzy dla prasy. Moje komentarze były publikowane m.in. w następujących tytułach: Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Gazeta Bankowa, Gazeta Prawna, Forsal, Business Insider.

KSIĄŻKI

 1. G. Karwatowicz (red.), R. Suwaj, M. Czaplińska, J. Sebzda-Załuska, K. Karwatowicz, I. Szczygieł-Grüdl, Komentarz do ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, Wrocław 2023;
 2. G. Karwatowicz, Dokonanie korekty finansowej w projekcie UE a odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych (rozdział X), [w:] M. Gurdek, Studia nad prawem. Rozważania młodych naukowców. Tom I, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2022;
 3. G. Karwatowicz, Określenie statusu przedsiębiorstwa (rozdział I), [w:] M. Militz, Wsparcie udzielane przedsiębiorcom w związku z pandemią COVID-19, Wolters Kluwer, Warszawa 2021;
 4. G. Karwatowicz, Komentarz do ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., Presscom, Wrocław 2020;
 5. G. Karwatowicz, J. Sebzda-Załuska, Realizacja projektów infrastrukturalnych w ramach perspektywy UE 2014-2020, Presscom, Wrocław 2016;
 6. G. Karwatowicz, A. Zawiślańska, Korekty finansowe za naruszenie prawa zamówień publicznych w projektach unijnych, Presscom, Wrocław 2013;
 7. G. Karwatowicz, Finansowanie projektów i programów z udziałem bezzwrotnych środków unijnych a zamówienia publiczne – wybrane zagadnienia (rozdział VIII), [w:] W. Miemiec, Europejskie bezzwrotne źródła finansowania polityki regionalnej w Polsce. Aspekty prawno finansowe, Oficyna Wydawnicza „Unimex”, Wrocław 2012;
 8. G. Karwatowicz, Niedozwolona pomoc publiczna w sektorze budżetowym (e-book), Wiedza i Praktyka, Warszawa 2012;
 9. G. Karwatowicz, M. Lamch-Rejowska, Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków unijnych, Presscom, Wrocław 2011;
 10. G. Karwatowicz, Jak uniknąć zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków unijnych, Wrocław 2011;
 11. G. Karwatowicz, M. D. Peda, Realizacja projektów unijnych w sektorze publicznym, Wiedza i Praktyka, Warszawa 2011.

DODATKI DO CZASOPISM

 1. A. Ladziński, R. Waltrowska, P. Czajka, G. Karwatowicz, M. Modrzejewski, P. Świstak, M. Tuszyński, Wsparcie działalności B+R i nowych inwestycji, poradnik prenumeratora dziennika „Rzeczpospolita”, 11.2018;
 2. G. Karwatowicz, Finansowanie inwestycji publicznych, dodatek do miesięcznika „Inwestycje sektora publicznego”, Presscom, Wrocław 2011.

ARTYKUŁY

 1. G. Karwatowicz, Udzielanie zamówień wyłączonych z pzp w perspektywie unijnej 2021-2027, Finanse Publiczne, 5/2022;
 2. G. Karwatowicz, Nowa perspektywa UE – prace nad ustawą, Finanse Publiczne, 3/2022;
 3. G. Karwatowicz, Ugoda a aneks do umowy, Przetargi Publiczne, 9/2021;
 4. G. Karwatowicz, Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym, Przetargi Publiczne, 7-8/2021;
 5. G. Karwatowicz, Wykładnia definicji legalnej nieprawidłowości w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-406/14 – pytanie prejudycjalne WSA w Warszawie, Rocznik Administracji Publicznej, 7/2021;
 6. G. Karwatowicz, Zlecenie realizacji usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, Finanse Publiczne, 5/2021;
 7. G. Karwatowicz, Zmiany w specustawie covidowej w zakresie projektów unijnych, Wspólnota, 4/2/2021;
 8. G. Karwatowicz, Korekta finansowa jako kara umowna, Przetargi Publiczne, 1/2021;
 9. G. Karwatowicz, Wpływ pandemii na realizację projektów unijnych, Wspólnota, 25/12/2020;
 10. G. Karwatowicz, Specustawa „COVID-owa” dla funduszy UE tylko to końca tego roku?, Finanse Publiczne, 12/2020;
 11. G. Karwatowicz, Które podmioty unikną wykluczenia z szansy otrzymania środków UE? Prawne podstawy wyłączenia sankcji, Przetargi Publiczne, 10/2020;
 12. G. Karwatowicz, Zwrot środków unijnych a uchylenie korekty finansowej, Przetargi Publiczne, 7-8/2020;
 13. G. Karwatowicz, Zamówienie jako pomoc publiczna, Przetargi Publiczne, 4/2020;
 14. G. Karwatowicz, Zwrot środków unijnych a uchylenie korekty finansowej, Finanse Publiczne, 4/2020;
 15. G. Karwatowicz, Kryteria środowiskowe w zamówieniach publicznych a projekty unijne, Lexplorers.pl, 24.03.2020;
 16. G. Karwatowicz, Zasada lojalności kontraktowej – skutki dla instytucji przyznającej środki, Finanse Publiczne, 3/2020;
 17. G. Karwatowicz, Doświadczenia a źródło finansowania, Przetargi Publiczne, 3/2020;
 18. G. Karwatowicz, Kontrola uprzednia zamówień realizowanych przy wsparciu UE, Przetargi Publiczne, 7-8/2019;
 19. G. Karwatowicz, Odpowiedzialność przedstawicieli jsfp za nieprawidłowości w projektach UE, Finanse Publiczne, 5/2019;
 20. G. Karwatowicz, Zasada konkurencyjności i rozeznanie rynku a przepisy Kc, Przetargi Publiczne, 3/2019;
 21. G. Karwatowicz, Przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia przetargu – wątpliwości interpretacyjne i perspektywa zmiany, Lexplorers.pl, 01.03.2019;
 22. G. Karwatowicz, Zmiany nie zawsze wychodzą nam na dobre, Finanse Publiczne (wydanie specjalne z okazji 10 lat Forum Finansów Publicznych), 11/2018;
 23. G. Karwatowicz, W jakie formie udzielić pełnomocnictwo do podpisania JEDZ, czyli wątpliwości związane z elektronizacją zamówień publicznych, Lexplorers.pl, 01.07.2018;
 24. G. Karwatowicz, Trudniej o zmianę terminu realizacji projektu, Finanse Publiczne, 5/2018;
 25. G. Karwatowicz, Gwarancje wynikające z indywidualnych interpretacji wytycznych , Finanse Publiczne, 5/2018;
 26. G. Karwatowicz, Konsekwencje dofinansowania wadliwego projektu, Finanse Publiczne, 12/2017;
 27. G. Karwatowicz, Interpretacja na korzyść kontrolowanego – nie w funduszach UE, Finanse Publiczne, 11/2017;
 28. G. Karwatowicz, Jak poprawnie zmienić umowę o zamówienie publiczne?, Lexplorers.pl, · 27.11.2017;
 29. G. Karwatowicz, Skarga na negatywne rozpoznanie protestu przeciw ocenie wniosku o dofinansowanie, Finanse Publiczne, 7/2017;
 30. G. Karwatowicz, Prawny paradoks, Fundusze Europejskie, 5/2017;
 31. G. Karwatowicz, Dyscyplina finansów publicznych w funduszach unijnych, Finanse Publiczne, 1/2017;
 32. G. Karwatowicz, Komentarz do art. 207 ufp, Finanse Publiczne, 7/2016;
 33. G. Karwatowicz, Udzielanie zamówień publicznych do 30 000 euro, Finanse Publiczne, 6/2016;
 34. G. Karwatowicz, Kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe w funduszach UE, Finanse Publiczne, 2/2016;
 35. G. Karwatowicz, Jak wyrok TSUE wpłynie na sytuację gmin, Finanse Publiczne, 12/2015;
 36. G. Karwatowicz, Za co będzie można stracić dotację – definicja nieprawidłowości. Perspektywa finansowa 2014-2020, Finanse Publiczne, 11/2015;
 37. G. Karwatowicz, Wybór partnera do projektu w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, Finanse Publiczne, 8/2015;
 38. G. Karwatowicz, Partnerstwo publiczno-prywatne w nowej perspektywie finansowej. Modele PPP w projektach unijnych, Finanse Publiczne, 3/2015;
 39. G. Karwatowicz, Nowa perspektywa finansowa – zmiany w trwałości projektu, Finanse Publiczne, 11/2014;
 40. G. Karwatowicz, Korekta finansowa w jednej decyzji administracyjnej czy dwóch, Finanse Publiczne, 8/2014;
 41. G. Karwatowicz, Odpowiedzialność w przypadku nałożenia korekt finansowych, Finanse Publiczne, 12/2013;
 42. G. Karwatowicz, Jak IZ powinna wykazać „prawdopodobieństwo wystąpienia szkody”, Finanse Publiczne, 11/2013;
 43. G. Karwatowicz, Automatyczne nałożenie korekty – naruszenie prawa przez IZ, Finanse Publiczne, 10/2013;
 44. G. Karwatowicz, Procedury zwrotu dofinansowania ze środków UE. Jak postąpić po wezwaniu do zapłaty, Finanse Publiczne, 9/2013;
 45. G. Karwatowicz, Korekty finansowe przy realizacji projektów unijnych, Inwestycje sektora publicznego, 1-3/2013;
 46. G. Karwatowicz, Niekonstytucyjne zasady prowadzenia polityki rozwoju, Finanse Publiczne, 3/2012;
 47. G. Karwatowicz, Projekty drogowe współfinansowane z UE. Najczęstsze błędy w dokumentacji, Inwestycje sektora publicznego, 2/2012;
 48. G. Karwatowicz, Zasady wymierzania korekt finansowych. Nowy taryfikator, Przetargi Publiczne, 10/2011;
 49. G. Karwatowicz, Przesłanki umożliwiające nakładanie korekt finansowych, Finanse Publiczne, 8/2011;
 50. G. Karwatowicz, J. Odachowski, Zarząd województwa jako instytucja zarządzająca regionalnym programem operacyjnym, Samorząd Terytorialny, 7-8/2011;
 51. G. Karwatowicz, Zakaz dyskryminacji wykonawców spoza terytorium RP. Braki w dokumentacji, Przetargi Publiczne, 7/2011;
 52. G. Karwatowicz, Ograniczenie podwykonawstwa, Przetargi Publiczne, 6/2011;
 53. G. Karwatowicz, Realizacja projektu unijnego a gospodarowanie środkami publicznymi, Finanse Komunalne, 4/2011;
 54. G. Karwatowicz, Prawo zamówień publicznych a kodeks karny. Nieuczciwa konkurencja, Przetargi Publiczne, 4/2011;
 55. G. Karwatowicz, Wewnątrz wspólnotowe nabycie towarów, Przetargi Publiczne, 11/2011;
 56. G. Karwatowicz, Kontrola kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych, Finanse Sektora Publicznego, 10/2011;
 57. G. Karwatowicz, Zwrot środków z funduszy unijnych. Przykłady kontrowersyjnych działań i decyzji instytucji kontrolujących realizację projektów, Finanse Publiczne, 9/2011;
 58. G. Karwatowicz, Kontrola realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Finanse Sektora Publicznego, 7/2011;
 59. G. Karwatowicz, Zwalczanie czynów niezgodnych z prawem, Przetargi Publiczne, 5/2011;
 60. G. Karwatowicz, VAT po nowelizacji w projektach unijnych i zamówieniach publicznych, Finanse Sektora Publicznego, 5/2011;
 61. G. Karwatowicz, Wady i zalety realizacji projektu unijnego w partnerstwie, Finanse Publiczne, 5/2011;
 62. G. Karwatowicz, Podwójne finansowanie w projektach unijnych, Finanse Sektora Publicznego, 4/2011;
 63. G. Karwatowicz, Naruszenie równości i konkurencji poprzez działania dyskryminacyjne, Kontrola Państwowa, 3/2011;
 64. G. Karwatowicz, Monitoring, ewaluacja i kontrola projektów dofinansowanych ze środków unijnych, 3/2011;
 65. G. Karwatowicz, Wykluczenie beneficjenta, Finanse Publiczne, 3/2011;
 66. G. Karwatowicz, Kto może nałożyć korektę finansową, Przetargi Publiczne, 3/2012;
 67. G. Karwatowicz, Pieniądze z Unii a problemy z VAT w kraju, Finanse Sektora Publicznego, 2/2011;
 68. G. Karwatowicz, Prawidłowy podział zamówienia, Przetargi Publiczne, 2/2011;
 69. G. Karwatowicz, Konsekwencje nieprawidłowego realizowania projektów unijnych, Finanse Sektora Publicznego, 1/2011;
 70. G. Karwatowicz, Jaki taryfikator?, Przetargi Publiczne, 11/2010;
 71. G. Karwatowicz, Decyzja o zwrocie środków z funduszy UE, Finanse Publiczne, 10/2010;
 72. G. Karwatowicz, Zasada prymatu trybów podstawowych, Przetargi Publiczne, 9/2010;
 73. G. Karwatowicz, Czym są nieprawidłowości, Przetargi Publiczne, 8/2010;
 74. G. Karwatowicz, Formy finansowania projektów z funduszy unijnych, Finanse Publiczne, 7/2010;
 75. G. Karwatowicz, M. Lamch-Rejowska, Zamówienia publiczne „in house”, Zamówienia Publiczne. Doradca, 6/2010;
 76. G. Karwatowicz, Naruszenie zasad traktatowych, Przetargi Publiczne, 6/2010;
 77. G. Karwatowicz, Osoba prawna i spółka jako cudzoziemiec, Prawo Spółek, 6/2010;
 78. G. Karwatowicz, M. Lamch-Rejowska, Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięć w ramach PPP, Zamówienia Publiczne. Doradca, 5/2010;
 79. G. Karwatowicz, Zamówieni publiczne do 14 tys. euro finansowane z funduszy UE. Zasady i sankcje, UE – Fundusze Strukturalne, 5/2010;
 80. G. Karwatowicz, Kwalifikowalność VAT, UE – Fundusze Strukturalne, 5/2010;
 81. G. Karwatowicz, Pojęcie pomocy publicznej a fundusze Unii Europejskiej, Kontrola Państwowa 4/2010;
 82. G. Karwatowicz, Udzielenie zamówienia publicznego jako pomoc publiczna, Zamówienia Publiczne. Doradca, 4/2010;
 83. G. Karwatowicz, Zwrot dofinansowania, Przetargi Publiczne, 4/2010;
 84. G. Karwatowicz, M. Lamch-Rejowska, Zamówienia sektorowe w projektach unijnych, UE – Fundusze Strukturalne, 4/2010;
 85. G. Karwatowicz, M. Lamch-Rejowska, „Antykryzysowa” nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych, Finanse Komunalne, 3/2010;
 86. G. Karwatowicz, Standardy kontroli projektów unijnych, UE – Fundusze Strukturalne, 3/2010;
 87. G. Karwatowicz, Za co można stracić dotację, Przetargi Publiczne, 3/2010;
 88. G. Karwatowicz, M. Lamch-Rejowska, Kontrola ex ante zamówień publicznych finansowanych ze środków UE, Zamówienia Publiczne. Doradca, 3/2010;
 89. G. Karwatowicz, M. Lamch-Rejowska, Szacowanie wartości zamówienia publicznego, Kontrola Państwowa, 2/2010;
 90. G. Karwatowicz, Beneficjenci środków unijnych, Przetargi Publiczne, 2/2010;
 91. G. Karwatowicz, M. Lamch-Rejowska, Zamówienia do 14 000 euro finansowane ze środków funduszy strukturalnych, Zamówienia Publiczne. Doradca, 2/2010;
 92. G. Karwatowicz, Audyt zewnętrzny projektu, UE – Fundusze Strukturalne, 2/2010;
 93. G. Karwatowicz, M. Lamch-Rejowska, Korekty finansowe jako sankcja na naruszenie przepisów Pzp, Zamówienia Publiczne. Doradca, 1/2010;
 94. G. Karwatowicz, Nieprawidłowość w projekcie unijnym?, UE – Fundusze Strukturalne, 1/2010;
 95. G. Karwatowicz, Umowa o dofinansowanie – obowiązki beneficjenta, UE – Fundusze Strukturalne, 1/2010;
 96. G. Karwatowicz, Konieczność zwrotu przez beneficjenta dofinansowania ze środków publicznych a naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Finanse Komunalne, 12/2009;
 97. G. Karwatowicz, Sankcje na nieprawidłowości w projekcie współfinansowanym z funduszy europejskich. Potrącenie płatności, UE – Fundusze Strukturalne, 12/2009;
 98. G. Karwatowicz, Postępowanie sądowo-administracyjne w sprawie nieprzyznania dofinansowania, UE – Fundusze Strukturalne, 12/2009;
 99. G. Karwatowicz, M. Lamch-Rejowska, Zmiany w projekcie unijnym, UE – Fundusze Strukturalne, 11/2009;
 100. G. Karwatowicz, Naruszenie prawa zamówień publicznych przez beneficjentów funduszy unijnych. Stosowanie taryfikatora, UE – Fundusze Strukturalne, 11/2009;
 101. G. Karwatowicz, Zamówienia publiczne w unijnych projektach. Korekty finansowe, UE – Fundusze Strukturalne, 10/2009;
 102. G. Karwatowicz, M. Lamch-Rejowska, Konieczność stosowania Prawa Zamówień Publicznych przez beneficjentów funduszy UE, UE – Fundusze Strukturalne, 9/2009;
 103. G. Karwatowicz, J. Odachowski, Nieprawidłowości w zamówieniach publicznych skutkujące nałożeniem korekt finansowych, Finanse Komunalne, 7-8/2009;
 104. G. Karwatowicz, J. Odachowski, Definicja legalna „nieprawidłowości” w kontekście funduszy strukturalnych i funduszu spójności, 4/2009;
 105. G. Karwatowicz, J. Odachowski, Decyzja o zwrocie środków publicznych w świetle nowelizacji art. 211 ustawy o finansach publicznych z 7 listopada 2008 r., Finanse Komunalne, 3/2009;
 106. G. Karwatowicz, J. Odachowski, Włączenie kontroli sądowej do ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Kontrola Państwowa, 2-3/2009.