Nieprzerwanie od 2009 r. prowadzę szkolenia z zakresu dziedzin prawa, w których posiadam ekspercką wiedzę i unikalne doświadczenie zawodowe.

Przeprowadziłem ponad 250 szkoleń dedykowanych beneficjentom środków unijnych, przedstawicielom instytucji przyznających środki unijne, instytucjom i organom kontroli, uczestnikom rynku zamówień publicznych, urzędnikom, przedsiębiorcom i prawnikom.

W przeprowadzonych przeze mnie szkoleniach wzięło udział kilka tysięcy osób.

Prowadzę nie tylko szkolenia otwarte organizowane przez firmy szkoleniowe. Oferuję również szkolenia wewnętrzne – dedykowane potrzebom szkoleniowym pracowników konkretnej jednostki. Szkolenie wewnętrze w całości (plan, kontekst omawianych zagadnień, wskazywane przykłady) przygotowywane jest z uwzględnieniem roli, charakteru działań i celu jednostki, z której pracownicy uczestniczą w szkoleniu.

Szkoliłem m.in. przedstawicieli następujących podmiotów:

 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Rozwoju
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 • Komenda Główna Policji
 • Najwyższa Izba Kontroli
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
 • Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 • Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
 • Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
 • PKP Energetyka S.A.
 • Stoen Operator Sp. z o. o.
 • Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Centrum Realizacji Inwestycji)
 • Urząd Miasta Stołecznego Warszawa
 • Urząd Miasta Wrocławia
 • Urząd Miasta Gdańska
 • Urząd Miasta Gdyni
 • Urząd Miasta Sosnowca
 • Urząd Miasta Świdnica
 • Politechnika Wrocławska
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Rzeszowska
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w Warszawie
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
 • Urząd Morski w Szczecinie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Prowadzę szkolenia w zakresie:

 • prawa UE (w szczególności w zakresie realizacji przedsięwzięć dofinansowanych z funduszy UE, kontroli projektów, nieprawidłowości w projektach, korektach finansowych i zagadnieniach związanych z procedurą zwrotu środków unijnych, udzielania zamówień w ramach projektów UE – na podstawie Pzp oraz na podstawie zasady konkurencyjności),
 • prawa zamówień publicznych (w tym.in.: szkolenia dla zamawiających jak przygotować i przeprowadzić postępowanie, szkolenia dla wykonawców z analizy dokumentacji zamówieniowej i ochrony swoich słusznych praw w postępowaniu odwoławczym, szkolenia z przygotowywania umów o zamówienie i realizacji umowy oraz odpowiedniego stosowania podstaw do aneksowania umów o zamówienie, udzielania zamówień wyłączonych z Pzp),
 • prawa finansów publicznych (w szczególności w zakresie wydatkowania środków publicznych, dyscypliny finansów publicznych, umorzenia należności publicznoprawnych),
 • publicznego prawa gospodarczego (w szczególności w zakresie prawa pomocy publicznej),
 • postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.